Betingelser

MEDLEMSBETINGELSER

Følgende betingelser er gældende for medlemskaber hos Urban By KL Coaching ejet af KL Coaching ApS.

Ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet minimum 1 måned før ændringen træder i kraft. Væsentlige ændringer varsles som minimum via opslag i centret og via servicemails.

Vi anbefaler, at du tilmelder dig vores servicemail – så er du sikker på altid at modtage vigtig information vedrørende dit medlemskab, dine bookinger, opkrævninger m.m. Dette kan gøres i centret.

1. GENERELT

1.1. INDMELDING
Du kan blive medlem af Urban By KL Coaching via indmelding i centret.
Første gang du møder op i centret, skal du henvende dig i receptionen for at gennemføre din indmelding. Her skal du som minimum medbringe et gyldigt billede ID (Pas eller kørekort).

Du har selv ansvaret for løbende at holde de stamdata, som du oplyser ved din indmelding, opdateret igennem hele dit medlemskabsforløb hos Urban By KL Coaching.
For løbende at kunne genkende dig, vil vi tage et billede, som vil blive gemt sikkert i vores systemer sammen med resten af dine persondata.

For at blive medlem af Urban By KL Coaching, skal du være fyldt 15 år. Hvis du er under 18 år, skal du desuden have en forælder eller værge med ved oprettelsen af dit medlemskab. Dette er ikke gældende for vores særlige børnemedlemskaber se punkt 6.

Et PBS-medlemskab er løbende og fortsætter indtil det opsiges. Klippekort har en løbetid på 6 måneder. Ubrugte klip eller hele klippekort refunderes ikke.

1.2. MEDLEMSKORT & ANVENDELSE
Første gang du møder op i centret, vil du få udleveret et medlemskort. Medlemskortet skal altid indlæses inden din træning påbegyndes.
Et medlemskab og medlemskort er personligt og må ikke benyttes af eller overdrages til andre.

Hvis du mister eller beskadiger dit kort, skal det straks meddeles til Urban By KL Coaching som vil udstede et nyt mod et gebyr. Hvis du glemmer dit kort, vil du mod betaling kunne træne alligevel. Der pålægges kr. 500,- i gebyr ved misbrug (jf. ovenstående) af et medlemskort.

2. TILMELDING & AFMELDING AF HOLD

2.1. Tilmelding & afmelding af hold
Du kan til- og framelde dig hold på vores bookingsite eller via kundecomputeren i centeret. Det er ikke muligt at til og afmelde over telefon og mail. Hvis du er forhindret i at møde til et hold, skal du afmelde dig senest to timer før holdstart.

Når du er tilmeldt et hold, skal du fremmøde til det senest 15 minutter før holdet starter. Dette gør du via kundecomputeren i centret. Hvis ikke du fremmøder til et hold eller ikke får det gjort rettidigt, vil du blive pålagt et gebyr, som automatisk bliver trukket via din PBS/Nets aftale. Ovenstående gælder også hvis du står på ventelisten til et hold.

3. BETALING

3.1. Betaling for medlemskab
Alle medlemskaber og tilkøb kræver at du bliver tilmeldt PBS/Nets. Den første betaling skal altid betales med det samme og vil herefter blive trukket via PBS/Nets
Bemærk at minimums beløbet for afsendelse af betalingsforespørgsel til PBS/Nets er minimum 95 kr.

Hvis en PBS/Nets aftale ikke er oprettet korrekt eller utidigt afmeldt, forbeholder vi os retten til at opkræve gebyr på kr. 39,00 i faktura gebyr.

Personer under 18år skal have en forælder eller værge til at stå som anden betaler for deres medlemskab.

3.2. Medlemskab med anden betaler
Det er muligt at oprette et medlemskab med en anden betaler. Dette skal gøres i centret.
For at tilknytte en anden betaler, skal vi som minimum have dennes fuldmagt til at oprette en PBS/Nets aftale.

En anden betaler er foruden de faste månedlige udgifter automatisk også forpligtiget til at hæfte for ekstra udgifter og gebyrer der opstår som følge af medlemskabet – såsom bøder for manglende fremmøde til et hold og køb med medlemskort. Disse vil blive trukket fra den samme konto. Som anden betaler kan der max. tilknyttes 4 personer man betaler for.

3.3. Manglende betaling
Hvis et skyldigt beløb ikke kan blive trukket på din konto til tiden, vil dit medlemskort blive spærret. Herved vil du ikke kunne tjekke ind i centret. Urban By KL Coaching forbeholder sig ret til at opkræve det skyldige beløb via advokat eller inkasso firma, samt at rapportere dårligere betalere til RKI (Ribers Kredit Information).

Medlemskortet vil først blive aktiveret igen, når det skyldige beløb er blevet betalt, og medlemmet har fremvist dokumentation på betalingen. Medlemskabet kan ikke ændres eller berosættes, hvis der forefindes en manglende betaling.

3.4. Misbrug af medlemskort
Hvis du mister dit medlemskort og dette bliver misbrugt af en anden person, hæfter du selv for tabet, indtil du melder dit medlemskort bortkommet til Urban By KL Coaching. Misbrug der er foretaget på medlemskortet efter du har meldt det bortkommet til Urban By KL Coaching, hæfter du ikke for.

4. OPSIGELSE

4.1. Opsigelse af medlemskab
Ønsker du at opsige dit medlemskab hos Urban By KL Coaching, kan det gøres på flere måder.

a). Du kan henvende dig personligt i centret.
b). Du kan sende en e-mail til Kontakt@urbanbyklcoaching.dk

Ved opsigelse af sit medlemskab, skal du som minimum tilkendegive at du ønsker at opsige medlemskabet og samtidig oplyse dit fornavn, efternavn, fødselsdato og medlemsnummer.

En opsigelse er gældende fra den dag vi modtager den, og du har modtaget en kvittering vedrørende din opsigelse fra Urban By KL Coaching. Dit medlemskab ophører dog først ved udløbet af den indeværende måned plus én måned.

4.2. Restance
Eventuelle restancebeløb modregnes i tilgodehavende.

4.3. Tvister og dokumentation
Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal du som medlem kunne bevise, at der er sket en korrekt opsigelse med dato og kvittering fra centret.
Ved opsigelse af dit medlemskab i centret, skal du underskrive en kvittering for at udmeldelsen bliver registreret korrekt. Du skal gemme din kvittering, da det er dit bevis for, at medlemskabet er opsagt.

Hvis du har sendt en underskrevet opsigelse til Kontakt@urbanbyklcoaching.dk, er det dit eget ansvar at sikre sig, at opsigelsen bekræftes af Urban By KL Coaching via mail. Bekræftelsen sendes til den mailadresse der er oplyst til Urban By KL Coaching. Det er dit ansvar, at Urban By KL Coaching til enhver tid har de korrekte kontaktoplysninger, herunder korrekt e-mail, tlf. nummer og adresse.

5. PAUSE

5.1. At sætte et medlemskab på pause
Du har mulighed for at sætte dit medlemskab på pause i en periode, hvilket betyder, at du ikke betaler for at være medlem i denne periode. Når et medlemskab er på pause, mister du alle dine medlemsrettigheder og adgang indtil pausen ophører.
Ønsker du at sætte dit medlemskab hos Urban By KL Coaching på pause, kan det gøres på flere måder.

a). Du kan henvende dig personligt i centret
b). Du kan sende en e-mail til Kontakt@urbanbyklcoaching.dk

Hvis du vil at sætte dit medlemskab på pause, skal du som minimum tilkendegive at du ønsker at sætte dit medlemskab på pause og samtidig oplyse dit fornavn, efternavn, fødselsdato og medlemsnummer.

Pausen er gældende fra den dag vi modtager den, og du har modtaget en kvittering vedrørende din pause fra Urban By KL Coaching.

Du kan maksimalt sætte et medlemskab på pause i 6 måneder mod et gebyr. Der skal altid angives en start- og slutdato for bero perioden. Det er gratis at forlænge din pause, hvis din pause har været kortere end 6 måneder og ikke kommer til at overskride den grænse med forlængelsen. Hvis en pause overskrider seks måneder eller, hvis pausen har været en del af en kampagne, skal der betales et gebyr for at forlænge pausen. Dit medlemskab starter automatisk, når pauseperioden udløber.

Hvis du sætter dit medlemskab på pause i centret, skal du underskrive en kvittering før at dette er gjort korrekt. Du skal gemme din kvittering, da det er dit bevis for, at medlemskabet er på pause.

5. FORTRYDELSESRET

5.1. Fortrydelsesret på medlemskab
For køb af medlemskaber har du 14 dages fortrydelsesret, fra den dag medlemskabet er købt. For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du henvende dig i centret eller skrive en mail til kontakt@urbanbyklcoaching.dk.

6. Børnemedlemskaber

Børn i alderen fra 7år til og med 14år har mulighed for at få et børnemedlemskab. Dette medlemskab er kun gældende for særlige børnehold. Børn må ikke opholde sig i træningsområdet uden for disse hold men er velkommen til at sidde i lounge området. Børn skal have forældre eller værge med ved indmeldelse. Når medlemmet fylder 15 skal han/hun have et almindeligt medlemskab.

7. ANDRE BESTEMMELSER

7.1. Brud på medlemsbetingelser eller husets regler
I tilfælde af brud på medlemsbetingelser eller husets regler kan Urban By KL Coaching til enhver tid afbryde nærværende aftale om et medlemskab med øjeblikkelig virkning. Se husets regler i centret eller på vores hjemmeside.

Urban By KL Coaching kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for medlemmet.

7.2. Børn i centret
Børn (personer under 15 år) må af sikkerhedsmæssige årsager ikke opholde sig i træningsområder. De må gerne sidde i lounge området. Dette er ikke gældende for vores særlige børnemedlemskaber se punkt 6.

Du må gerne have din baby med rundt i centeret i en lift eller autostol, husk blot at udvise hensyn til de andre medlemmer.

7.2. Ophold i centret uden at være medlem
Hvis du opholder dig i et center uden at være medlem, forbeholder vi os retten til at bortvise og udelukke dig fra Urban By KL Coaching.

7.3. Privat virksomhed
Det ikke er tilladt at udøve privat virksomhed i forbindelse med dit medlemskab – såsom træningsvejledning, personlig træning eller lign, uden en forudgående aftale. Ønsker man at indgå en aftale kan man kontakte os i centret eller på mail kontakt@urbanbyklcoaching.dk

7.4. Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Urban By KL Coaching. Urban By KL Coaching tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

7.5. Værdigenstande
Urban By KL Coaching anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. Urban By KL Coaching bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade på ejendele.

7.6. Video optagelse/Foto optagelse
Det er ikke tilladt at bruge Urban By KL Coaching lokaler som lokalitet til optagelse af video eller billeder med henblik på markedsføring, uden en forudgående aftale. Ønsker man at indgå en aftale kan man kontakte os i centret eller på mail kontakt@urbanbyklcoaching.dk

Det er ikke tilladt at optage video eller tage billeder i Urban By KL Coachings omklædningsrum.